شماره سوئیتظرفیتتخت تک نفرهتخت دو نفرهقیمت (ریال)
115125800000
125125800000
134214800000
244214800000
258238800000
264214800000
273113800000


رزرواسیون
خواهشمندیم قبل از درخواست رزرو به موارد ذيل دقت فرمايید:
قيمت هاى فوق با احتساب ٩٪‏ ماليات بر ارزش افزوده و ١٠٪‏ سرويس مى باشد.
ميهمانان مى توانند براى رزرواسيون قطعى ٥٠٪‏ از كل مبلغ را بعنوان پيش پرداخت به شماره حساب 6280231301587373 ، خانم اكرم مدنى ، بانك مسكن واريز بفرمايند.
ميهمانان عزيز، سراى پدرى رزرواسيون آنلاين ندارد و رزرو از طريق خود هتل، فقط از طريق شماره تلفن هاى مذكور انجام مى شود.
در صورت كنسل شدن و يا تغيير تاريخ سفرتان مراتب را تا ٤٨ ساعت قبل از تاريخ ورود به دفتر رزرواسيون اطلاع دهيد تا ٥٠٪‏ مبلغ واريزى تان عودت داده شود ، در غير اينصورت دفتر رزرواسيون در برگرداندن وجه واريزى شرمنده خواهد شد.
شماره تماس رزرواسيون
٠٣١٥٧٧٧٦٧٢٤
09123053360