سرای پدری
هتـــل
پارکینگ
اینترنت Wifi
سیستم گرمایش
سرو دمنوش و شربت خونگى
سرو غداهای خونگى
دوچرخه / فوتبال دستى
اتاق فيلم و كتاب
LCD
اسپیلیت یونیت(اتاق های 25و26 و 27)
پنكه (اتاق هاى ٢٤،١١،١٢،١٣)
English فارسی