سرای پدری
هتـــل
پارکینگ
اینترنت Wifi
سیستم گرمایش
سرو غداهای ارگانیک
دوچرخه / اسکوتر
LCD
اسپیلیت یونیت(اتاق های 25 و 27)
Fa En