سرای پدری
خوانســار
نام خوانسار به صورت خونسار بوده که به معنی چشمه‌سار است. خان ، خانی و خن در فارسی به معنای چشمه است که واژه کردی کانی (چشمه) نیز با آن هم ریشه است. خوانسار شهری است خوش آب و هوا و پوشش گیاهی متنوع که لاله های واژگون آن معروف هستند. مردم خوانسار دارای لهجه خاصی نبوده ولیکن دارای گویش مستقل خوانساری می باشند که این گویش ریشه در زبان فارسی قدیم داشته و از قبل از اسلام در این شهرستان رایج بوده است .
Fa En