سرای پدری
خوانســار
آب و هواي خوانسار نوعي آب و هواي كوهستاني و نيمه صحرايي است كه وجود چشمه ساران و رودخانه‌ها و باغ‌ها به كيفيت آن افزوده است. همچنين قرار گرفتن در بين ارتفاعات موجب به وجود آمدن اعتدالي در آب و هواي خوانسار گرديده است. در تابستان‌ها آب و هواي خوانسار بسيار مطبوع و دل پسند و ييلاقي است و اين خود موجب جاذبيت جمعيت غير ساكن در تابستان شده است. متوسط بیشترین دمای هوای خوانسار درگرم‌ترین ماه تابستان به ۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و متوسط دمای شبانه‌روز در همین ماه 24 درجه سانتی‌گراد است. در زمستان سرمای آن دلنشین، همراه با ریزش انبوه برف است.
Fa En