سرای پدری
خوانســار
بوم گردی یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان می‌باشد. این رشته از گردشگری فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدید‌‌کنندگان قرار می‌دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و بومی و طبیعت آگاه شوند. فلات ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خود داراي اقليم متنوع و به تبع آن اكوسيستم‌هاي متفاوتي است. اين تنوع غالبا در استان‌ها و گاه شهرهاي كشورمان نيز قابل مشاهده است. از اين رو شناسايي اين خصوصيات طبيعي مي تواند منجر به رونق صنعت بوم گردي در كشور گردد. بر اساس تحقيقی انجام شده با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي، منابع طبيعي استان اصفهان شناسايي و دسته بندي گرديد. از مساحت 10/6 ميليون هكتاري استان اصفهان 90 درصد آن را منابع طبيعي شامل: مراتع، بيابان، كوير و ماسه زار و همچنین جنگل‌هاي طبيعي و جنگل‌هاي در دست كاشت تشكيل مي‌دهد. بر اساس داده‌هاي به‌‌دست آمده، قابليت بوم گردي در مراتع درجه يك به مساحت 279000 هكتار و در شهرستان‌هایی همچون خوانسار، چادگان، فريدونشهر، سميرم و گلپايگان توزيع شده است. اميد است با پتانسيل موجود، تحقيق در خصوص جايگزيني صنعت گردشگري بجاي صنايع آلاينده در دستور كار قرار گيرد.
Fa En