سرای پدری
خوانســار
شهرکیلومتر
گلپایگان27
گوگد32
فریدون شهر70
چادگان80
خمین98
اصفهان139
محلات148
الیگودرز154
ازنا178
کاشان200
درود215
ابیانه240
تائین257
نطنز274
خرم آباد295
اردستان314
زواره324
Fa En
نقشه گردشگری خوانسار